Jacob Jespersen
Jacob Jespersen

Senior Project and Program Manager

Uddannelse

2008 - 2010

CBA - AVT Business School/Harvard

1990 - 1999

Merkonom (enkeltfag)

Certificeringer
 • Leading SAFe certificering
 • Certificering I Entrepriseret (AB92)
 • Good test Practice (GTP) Pharma Production
 • Good Documentation Practice (GDP) Pharma Production
 • AgilePM® Foundation (APMG)
 • MSP® Foundation (APMG)
 • Certified Scrum Master (Scrum Alliance)
 • CMMI® Introduction to the Capability Maturity Model® Integration V.1.2
 • IPMA-B certificeret
 • PRINCE2® Practitioner (projektledelse)
Industrier

Produktion
Kommuner
Regioner
Tele
Shipping
Pharma
Energisektor
Bygge/anlæg
Forsikring
Retail
IT

Resumé

Jacob er udpræget resultatorienteret, dette gør at fokus ligger på fremdriften, dog har Jacob, qua sin ledelseserfaring og positive indstilling, altid organisationen med. Jacob har stor erfaring med at arbejde med mange mennesker (I forskellige kulturer) på alle niveauer, og formår at formidle budskaber fra strategisk niveau til det operationelle og omvendt.
Jacob har en åben lederstil, og er en dygtig People manager der får den enkelte og teamet til at yde en ekstra indsats for projektet.

Faglige kompetencer
Jacob er en meget erfaren Program- og Projektleder, og har arbejdet de sidste 30 år med større Programmer/Projekter indenfor forskellige typer af projekter.

 • IT udviklingsprojekter
 • Bygge/anlægs projekter
 • Fremstillingsprojekter
 • IT Systemleverance
 • Implementering af Ledelsessystemer
 • ERP implementeringer

En stor del af programmerne/projekterne har været internationalt, hvor det kulturelle islæt har været et væsentligt parameter.
Primært grundet størrelsen af de seneste års projekter, har en stor del af Jacob’s arbejde været meget politisk præget.

Ovenstående på tværs af forskellige brancher – Produktion/logistik, IT, forsikring, detail, vind, økonomi, energi, medico, bygge/anlæg og Tele.

Jacob har arbejdet med alle projektfaser (incl. SKI og EU-udbud), fra tilbudsgivning til ordre, og videre til en afslutning af projektet. Jacob har ligeledes over 25 års erfaring med personaleledelse, som en integreret del af den daglige projektledelse.

Jacob har en evne til at få rettet op på projekter der, af den ene eller den anden grund, er kørt af sporet. Dette primært igennem hans fokus på målet samt den positive tilgang til både mennesker og opgaver.

Desuden har Jacob stor erfaring med opbygning og ledelse af projektkontorer og implementering af projektmodeller i større koncerner (forandringsledelse) primært baseret på P3O, implementering af Portfolio Management, samt funktioner som kompetenceopbygning og optimering af projektmodeller.

Derudover underviser Jacob indenfor generel projektledelse, samt faciliterer forskellige workshops. Et fokus er Successiv Princippet, som Jacob startede med at faciliterer sammen med Steen Lichtenberg.

I 2003 blev Jacob IPMA certificeret (International Project Management Association), og har siden 2004 arbejdet som assessor for Dansk Projektledelse, IPMA på B, C og D niveau.

Faglig profil

Program- og projekt governance
PMO Governance
Program- og projekt initiering
Interessenthåndtering
Fremdriftsstyring
Projektledelses undervisning
Planlægning og nedbrydning

Resumé

2019 –

Evida

IT-impl., organisatorisk udvikling

2017 –

Energinet

IT-impl., organisatorisk udvikling

2017 – 2017

BW Vølund

Bygge/anlæg (EPC)

2017 – 2019

Unichain

Produktion/Fremstilling

2014 – 2017

Brøndum A/S

Bygge/anlæg

2015 – 2016

LEGO

IT-udvikling (SAP)

2013 – 2017

7 forsikringsselskaber

IT-udvikling

2013 – 2013

TeleGreenland

PMO-setup

2011 – 2013

DONG

Impl. Af Ledelsessystem/processer

2012 – 2012

KVIK Køkkener

IT-Retail og processer

2010 – 2011

Oticon

IT-implementering

2010 – 2011

Vestas A/S

PMO-setup

2006 – 2009

Imerco A/S

IT-Retail og processer

2005 – 2005

KVIK Køkkener

IT-Retail og processer

2001 – 2004

LEGO

SAP Implementering/IT-Retail

1998 – 2000

LEGOLAND

IT-Retail og F/B