Alle private og offentlige virksomheder gennemfører projekter, store og små i et sandt mylder. De færreste har erfarne og uddannede projektledere og styregrupper til at tage ledelsen af de mange projekter. Men det er nødvendigt at gennemføre projekterne, og her kommer ProjectCompany ind i billedet.

ProjectCompany har erfaringen og kender de forskellige metoder og værktøjer der anvendes. , f.eks. agile tilgange. ProjectCompany har mange certificeringer, og ved af egen erfaring, hvornår de skal bruges og til hvad.

Konsulenterne fra ProjectCompany har gennemført mange forskellige typer projekter, med forskellige teknologier og materialer, og har gjort det i mange forskellige brancher. Vi har særlig erfaring med IT-projekter, byggeprojekter, R&D projekter og organisatoriske projekter, men det er ikke en udtømmende oversigt.

Vi kender værktøjskassen og ved hvordan værktøjerne skal bruges, men først og fremmest har vi erfaringen, og i sidste ende er det det der tæller. Projektledelse er ProjectCompany’s spidskompetence, det vi alle mestrer og ved hvordan skal gøres og har meget lang erfaring med.