Hvad kan vi hjælpe med:

Med et fortsat øget pres på organisationer for at gennemføre projekter parallelt, hurtigt og så effektivt som muligt skal der sikres ensartede processer og strukturer på tværs af organisationen.

Projekt afvikles efter agile, klassiske eller kombinerede metoder, der alle skal indgå i en fælles styring og et fælles overblik..

En metode til håndtering af disse processer og fastholde et struktureret overblik er oprettelse af et Projektkontor med et entydigt ansvar for metoder, løbende rapportering og projektportefølje ansvar. Herved sikres et løbende transparent grundlag for virksomhedens prioritering.

Projektkontoret varetager ofte følgende opgaver:

 • Ejerskab og vedligeholdelse af projektmodellen
 • Ressourcestyring på tværs af projekter/programmer
 • Support til projektledere
 • Prioritering og rapportering til ledelsen
 • Fastholder overblik og styring med projektporteføljen

For at få et projektkontor og dets opgaver forankret i organisationen er det vigtigt der er dedikeret fokus på forankringsledelsen og måden at implementere ændringer ift. at eksekvere projekterne på en ensartet måde.
Ovenstående (med fokus på forankringen), har ProjectCompany implementeret før, og kan også hjælpe dig med at komme i gang. Eksempelvis:

 • Beskrivelse af succeskriterier og forretningsværdi ved at oprette/vedligeholde et projektkontor
 • Beskrivelse af Business case for implementering af projektkontor
 • Coaching/sparring af medarbejdere og ledere i projektkontoret
 • Implementere et projektkontor med roller/ansvar, værktøjer og governance
 • Opbygge projektporteføljen
 • Skabe Ensartethed i projekterne, løbende rapportering og opfølgningsrutiner
 • Skabe tværgående processer på tværs af agile og klassisk afviklede projekter