Hvad kan vi hjælpe med:

Der er et stadigt øget pres på organisationer for at gennemføre projekter hurtigere og mere effektivt.

En metode til håndtering af disse processer er oprettelse af et Projektkontor.

Projektkontoret varetager ofte følgende opgaver:

  • Ejerskab og vedligeholdelse af projektmodellen
  • Ressourcestyring på tværs af projekter/programmer
  • Support til projektledere
  • Prioritering og rapportering til ledelsen

For at få et projektkontor og dets opgaver forankret i organisationen er det vigtigt der er dedikeret fokus på forankringsledelsen og måden at implementere ændringer ift. at eksekvere projekterne på en ensartet måde.

Ovenstående (med fokus på forankringen), har ProjectCompany implementeret før, og kan også hjælpe dig med at komme i gang. Eksempelvis:

  • Beskrivelse af succeskriterier og forretningsværdi ved at oprette/vedligeholde et projektkontor
  • Beskrivelse af Business case for implementering af projektkontor
  • Coaching/sparring af medarbejdere og ledere i projektkontoret
  • Implementere et projektkontor med roller/ansvar, værktøjer og governance
  • Ensartethed, rapportering, for