Antallet af igangsatte projekter vokser støt i virksomhederne.

Der er et øget pres på at få disse projekter eksekveret hurtigst, så gevinstrealiseringen kan høstes. Der er behov for en fælles model og fælles forståelse for projektprocesserne.

Der findes mange standard projektmodeller, men det hører til sjældenhederne, at virksomhederne faktisk kan tage en model, og bruge den som den er.

ProjectCompany har erfaringen med at kombinere virksomhedens processer/arbejdsgange/organisationer med en tilrettet projektmodel og metoder, som tager det bedste fra anerkendte modeller/metoder som PRINCE2, Scrum, agile, PMI og IPMA.

ProjectCompany har fokus på at forankre model, projektdokumenter og processer i de udførende organisationer og kombinere læringen med igangværende projekter.

Vi komplementere ofte implementering af en projektmodel med kompetenceløft af styregruppe, projektledere og projektdeltagere - dette ligeledes baseret på best practice modeller/certificeringer.

Referencekunder kan rekvireres.