Vores kunder ser værdi i udvikling af deres medarbejdere. Det giver højere garanti for god styring projekter i organisationen, hvilket både minimerer det samlede risikobillede for projekterne og maksimerer udbyttet af projekterne.

Konsulenterne i ProjectCompany besidder alle en stor erfaring med at drive komplekse projekter og programmer. Denne erfaring er altid med som fundament for vores kurser og i vores coachingforløb.

Kurserne tager altid udgangspunkt i anerkendte projektmetoder og værktøjer.  ProjectCompany tilbyder, udover generel projektledelses- og ledelsesuddannelse, kurser og certificeringer indenfor PRINCE2, SCRUM og SAFe.

En ofte set kombination er, at vi starter ud med et brugertilpasset kursusforløb som efter følgende bliver fulgt op at individuelle coachingforløb, der sikrer en solid forandring af de tillærte kompetencer.

Endvidere er flere af vores undervisende og coachende konsulenter IPMA Certifceringsassessorer, hvilket sikrer et solid overblik over hvilke krav der stilles til både ledere af komplekse projekter og programmer samt til de forskellige certificeringsordninger i Danmark og internationalt. Vi har også blandt vores konsulenter certificerede coaches.