Når Service Transition efterspørges er de typiske problemstillinger:

  • Styret overgang fra projekt til drift
  • Sikring af efterfølgende god og stabil drift
  • Styring på opdateringer og opdateringer

Hvordan kan ProjectCompany hjælpe kunden:

ProjectCompany har vi valgt en pragmatisk tilgang til Service Transition. Service Transition er en af dyderne i ITIL

Service Transition er den leverance som flytter de aktuelle projektleverancer fra projekt til Support og drift.

Service Transition bør være med helt fra starten af projektet således at Service Level krav bliver defineret og beskrevet.

Implementering og forsvarlig brug af DevOps-metoden

ProjectCompany starter med at definere hvilken tilgang og vinkel som Service Transition skal gribes an. Der er stor forskel på transition af store eller små projekter.

ProjectCompany’s hovedleverancer ved Service Transition er:

  • Service Level krav (SLR). Dette beskriver oplysninger som arkitekterne skal bruge så som, antal bruger, licenser, kapacitets oplysninger, service tilgængelighed/oppetider med mere.
  • Service Transition Approach definerer tilgangen og udførsel af Service Transition
  • Service Definition definerer hvem som er system ejere, forretningsprocesser, support forventninger, eskalations matricer og mange flere Service Level Management elementer
  • Service Operation Manual (SOM) er beskrivelse af tekniske informationer såsom backup, service specifikke informationer, Drifts Raci tabel.
  • Træning i om det nye system defineres til drift og support personale
  • ELS, Early Life Support. Support idriftsætningsperioden

Readiness report – afslutning rapport.