Programledelse etableres, når der er flere forskelligartede projekter med store afhængigheder.

Programledelse etableres, når der er flere forskelligartede projekter med store afhængigheder. Programmet skaber en paraply over projekter som samlet skal nå et strategisk mål.

Nogle virksomheder kommer til et punkt, hvor det er nødvendigt at gennemføre meget store ændringer, og hvor målet mere har karakter af en vision end et konkret mål. Vi ser ofte, at vejen frem ikke er tydelig og risikoen er ganske stor. Til gengæld er det ofte et ”must” for virksomheden at ændre sig.

Programmer har - i modsætning til projekter - en meget større kompleksitet og varigheden kan være flere år. Derudover er indflydelsen på virksomhed ofte meget stor. Disse forhold stiller krav til ledelsen og metoderne for succesfuld gennemførelse.

Hjørnesten i ledelsesstrategien vil f.eks. bestå af

  • ledelsesforankring
  • program-organiseringen
  • projektmodeller (f.eks. agile metoder, vandfald, stage-gate, eller kombinationer)
  • change-management-metode
  • kompetence-udviklings-metoder
  • arkitektur- og proces-governance
  • kommunikation og interessent-styring
  • etc...

Konsulenterne fra ProjectCompany har gennemført mange forskellige typer projekter, med forskellige teknologier og materialer, og har gjort det i mange forskellige brancher. Vi har særlig erfaring med IT-projekter, byggeprojekter, R&D projekter og organisatoriske projekter, men det er ikke en udtømmende oversigt.

Vi kender værktøjskassen og ved hvordan værktøjerne skal bruges, men først og fremmest har vi erfaringen, og i sidste ende er det det der tæller. Projektledelse er ProjectCompany’s spidskompetence, det vi alle mestrer og ved hvordan skal gøres og har meget lang erfaring med.