Programledelse etableres, når der er flere forskelligartede projekter med store afhængigheder. Programmet skaber en paraply over projekter som samlet skal nå et strategisk mål.

Nogle virksomheder kommer til et punkt, hvor det er nødvendigt at gennemføre meget store ændringer, og hvor målet mere har karakter af en vision end et konkret mål. Vi ser ofte, at vejen frem ikke er tydelig og risikoen er ganske stor. Til gengæld er det ofte et ”must for virksomheden at ændre sig.

Programmer har - i modsætning til projekter - en meget større kompleksitet og varigheden kan være flere år. Derudover er indflydelsen på virksomhed ofte meget stor. Disse forhold stiller krav til ledelsen og metoderne for succesfuld gennemførelse.

Hjørnesten i ledelsesstrategien vil f.eks. bestå af

  • ledelsesforankring
  • program-organiseringen
  • projektmodeller
  • change-management-metode
  • kompetence-udviklings-metoder
  • arkitektur- og proces-governance
  • kommunikation og interessent-styring
  • etc...

Evnen for virksomheder til at gennemføre et program starter ofte med ledelsesforankring, kompetenceudvikling og opsætning af rammerne for gennemførelse af programmet som det første delmål, inden der tages fat i det egentlige program.

Eksempler på store ændringer kunne f.eks. være ”Indførelse af nye globale processer og understøttende IT-systemer i hele Supply-Chain-delen”, ”Sammenlægning af to virksomheder på proces, IT og ledelses-niveauer” eller ”flytning af alle IT-systemer fra mange eksisterende sygehuse til et nyt Super-sygehus”.

ProjectCompany har hjulpet mange virksomheder igennem flere vanskelige programmer. Vores rolle har både været opsætning og eksekvering.