Et projekts succes er ofte under stor indflydelse af i hvor høj grad en ændring er blevet accepteret i organisationen eller hos brugerne. Synes brugerne ikke om resultatet kan projektet falde helt til jorden.

Hos ProjectCompany anvender vi velafprøvede værktøjer til håndtering af forandringsledelse, f.eks. PROSCI®.

Vi gør forandringsledelses-aktiviteterne til en naturlig del af projektet, således vi sikrer:

  • Forankring af ændringen i øverste ledelse og virksomhedens strategiske mål
  • Inddragelse af medarbejdere og interessenter i alle projektets faser
  • Kontinuerligt arbejde med lederne i virksomheden, f.eks. synlighed, aktiv opbakning, tydelig retning, etc.
  • Fokus på kommunikation, f.eks. hvad er baggrunden for ændringen, hvad sker der hvis man ikke ændrer sig, hvad bliver bedre, hvordan bliver man bedre, etc.
  • Sikrer træning, uddannelse og coaching
  • Arbejde aktivt med modstand

Sandsynligheden for projekternes succes bliver betragtelig større med rette fokus på forandringsdelen. I større projekter kan det give mening at have en Change Manager med i teamet.