Et struktureret review af jeres Programmer- eller projekter bør være en fast del af en projektmodel. Styregruppen har alene ansvaret for at sikre at Programmet/Projektet ikke afviger på tid, økonomi og effekten (gevinsten).

Styregruppen bruger Program/Projektlederen til at skaffe disse informationer løbende.

En struktureret gennemgang af jeres Programmer/Projekter fra en tredje person, vil ofte frembringe det mest komplette resultat, da den eksterne kan give en objektiv vurdering, baseret på facts, og ikke med politiske undertoner, hvor der skal tages hensyn på tværs af organisationen.

ProjectCompany har stor erfaring med at gennemfører disse reviews på tværs af alle brancher baseret på anerkendte metoder (P3M3, CMMI og lignende).

Output på et/flere reviews er en rapport, som typisk har fokus på organisation, tidsplan, risikofaktorer og leverancerne.

Dertil ligger der en konkret handlingsplan, som Program/Projektlederen kan tage fat i med det samme, og eksekvere på.